Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

Netwerk

Learn And Develop in a Global and Local world

Partnerschappen in transitie

LeAD GLocal werkt samen in een netwerk van partners en partijen die een bijdrage leveren aan de verbetering, transformatie en transitie binnen onze samenleving

Center for Self Determination Theory

LeAD GLocal is actief lid van CSDT.

Als lid van het Center for Self Determination Theory (CSDT) werkt LeAD GLocal direct samen met CSDT. Als leden werken wij aan een wereldwijde gemeenschap via onder meer discussiekringen rond specifieke onderwerpen en delen van kennis, ervaringen.

DE TRANSITIEMOTOR

LeAD GLocal is actief lid van
de Transitiemotor.

Wij zijn een unieke samenwerking van burgers, ondernemers en bestaande initiatieven die tot doel heeft de lokale, regionale en nationale dynamiek te ondersteunen en versterken en ontwikkeling en beweging te faciliteren. Want waar veel mensen zich soms afvragen of hun werk er eigenlijk wel toe doet, kan het bundelen van de krachten zomaar wijzen op een toekomstige herstructurering. 

SDG Charter

LeAD GLocal is ondertekenaar en vanaf het eerste uur actief netwerkend lid voor de SDGs.

LeAD Glocal zet in het dagelijks werk de Sustainable Development Goals centraal en draagt vanuit glocaliserende samenleving bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Coöperatie DOON

LeAD GLocal is samenwerkingspartner (associate) van Coöperatie DOON en leert partijen maatschappelijke vraagstukken te brengen van Ideevorming naar Oplossing

Coöperatie
Leren voor Morgen

LeAD GLocal creëert als lid van Leren voor Morgen slimme, duurzame en inclusieve leeromgevingen

SOSO – Onderwijszorgconsulenten

LeAD GLocal  is opdrachtnemer van SOSO

Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van onderwijs en bemiddelen en adviseren bij problemen rond toelating of begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en van langdurige thuiszitters.

VELON

“Velon is een vereniging
van, voor en door lerarenopleiders.”

Velon wil zich sterk manifesteren als bindende factor voor alle lerarenopleiders in Nederland. Dit doen we door:
een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders te bieden; de professionalisering van individuele professionals en de beroepsgroep als geheel te stimuleren; de belangen van lerarenopleiders als te groep behartigen, waarbij de kwaliteit van de professie steeds vooropstaat.

UPGRADENL

LeAD GLocal is coalitiepartner Nederland mee te nemen in de technologietransitie

Kimaat Energie Koepel

LeAD GLocal realiseert in samenwerking met de KEK actief intersectorale samenwerking tbv Klimaat en Energietransitie

The Patching Zone

LeAD GLocal is samenwerkingpartner van The Patching Zone in transitievraagstukken, co-creation design en process patching

CREANOMICS

LeAD GLocal is samenwerkingspartner van Creanomics in transitievraagstukken

Stichting DOK21

LeAD GLocal helpt DOK21 Meer Kansen voor Jongeren te creëren en begeleidt en ondersteund betrokkenen vanuit de impact op jongeren te handelen

WijZijnKatapult

LeAD GLocal is netwerkpartner in verschillende publiek private partnerschappen, waaronder Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s), Centres of Expertise (COE’s) en regio’s Sterk Beroepsonderwijs (STO – SBO)

TU/e iNNOVATION

LeAD GLocal is community partner van TU Eindhoven iNNOVATION SPACE

StoryConnect

LeAD GLocal is samenwerkingspartner van StoryConnect

BvMBO

LeAD GLocal ondersteunt Opleiders in het MBO te werken aan de Docent van de Toekomst

SDG Watch Europe

LeAD GLocal is lid en observer van de Europese alliantie voor cross-sectorale maatschappelijke netwerkpartnerschappen voor implementatie van de SDGs

Coalitie voor Inclusie

LeAD GLocal zet zich als VN-ambassadeur in voor het waarmaken van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap en is aangesloten bij het themanetwerk onderwijs en gemeenten

Open Badge Network

LeAD GLocal is OBN member en promoot het gebruik van Open Badges 

Global Survey on SDGs

LeAD GLocal is officeel supporter van de  Global Survey on UN Sustainable Development Goals.