Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

OVER LeAD GLocal

Learn And Develop in a Global and Local world

“Ik laat mij leiden door wat er in de toekomst nodig is,
en niet wat vandaag haalbaar is”

Drijfveren

Als mens diep verbonden met mijn omgeving; van jongs af aan veel tijd doorgebracht op het platte land, in de bergen, op en in het water. Onder uiteenlopende en vooral prikkelende en extreme omstandigheden in de natuur voel ik dat ik leef en onderdeel uitmaak van iets groters dan mijzelf. De nietigheid van het individu heeft mij geleerd natuurlijke bronnen en fenomenen te respecteren; mij te verwonderen over de schoonheid, het zelfregulerend vermogen en circulariteit van onze natuur en ecologie. De continuïteit van het vinden van balans, terwijl alles voortdurend verandert; hoe voortdurend adaptief te zijn. Wat wij als mens nodig hebben om in deze context op zoek te kunnen zijn naar een vernieuwende rol in de samenleving fascineert en drijft mij als mens. Mensen in staat stellen vanuit kracht en vertrouwen hun rol te leren vinden en kennis en vaardigheden te ontwikkelen die hen als persoon, en als deel van een gemeenschap te kunnen zijn hiervoor nodig hebben, is voor mij een ambitie.

GEDRAG

Binnen ons ecologisch systeem ligt mijn fascinatie voor gedrag en gedragsverandering van zowel individuen als groepen. Aanleg, rijping en omgevingsfactoren bepalen intermenselijke verhoudingen en de sociale dynamiek in groepen. Al vroeg ben ik mij professioneel gaan bezighouden met gedrag en gedragsverandering, groepsdynamica, leer- en ontwikkelprocessen en de beïnvloeding hiervan.

OVERTUIGING

Iedereen is van toegevoegde waarde binnen onze samenleving, om vanuit passie en talent, met de juiste kennis en vaardigheden, in de juiste context, vanuit zijn/haar kracht het verschil te maken. Ik heb mogen leren dat een open en nieuwsgierige houding en vertrekken vanuit passie  van groot belang is om van elkaar te kunnen leren en tot voortdurende ontwikkeling en groei te kunnen komen.

VERBINDEN

Sinds heugenis stellen wij als mensheid fundamentele vragen. Zoveel mensen, zoveel opvattingen en inzichten. Om oplossingen voor hedendaagse en toekomstige vraagstukken te vinden is het van belang vanuit verschillende perspectieven inzichten te verbinden in een pluriforme en inclusieve samenleving die steeds meer op zoek is naar verbindingen die minder voorspelbaar lijken te zijn dan in het verleden.

ONDERNEMERSCHAP

Vanuit het verbinden heeft leren en ontwikkelen ertoe geleidt dat ik veel ervaring heb kunnen opdoen in verschillende sectoren en in zeer uiteenlopende rollen. Hierin is het proces van leren en ontwikkelen, het leiden en begeleiden, en ontwerpen en realiseren van contexten waar verandering en ontwikkeling in het bijzonder gestimuleerd wordt wat mij beweegt. Dit vormt dan ook de basis van mijn onderneming.

De VERBEELDING en BETEKENIS van LeAD GLocal

Learn And Develop in a Global and Local world

De verbeelding en betekenis van mijn persoonlijke drijfveren en ondernemerschap komen in LeAD GLocal tot uiting in naam en beeltenis. To “LeAD staat voor leiding nemen, leidinggeven en begeleiden van samenwerkende partijen. “GLocal” staat voor glocalisering, de internationaal bestuurskundige term die globalisering en lokalisering met elkaar in verband brengt.

De verbinding met mijn professionele achtergrond wordt gelegd in de naam van mijn onderneming LeAD GLocal hetgeen een acroniem is van “Learn And Develop in a Global and Local world”, oftewel… leren en ontwikkelen in een steeds sterker globaliserende en lokaliserende wereld. Een wereld waar lokale initiatieven globale impact hebben. Hiermee wordt het statement gemaakt dat de actuele uitdagingen die op globale schaal worden geadresseerd vooral op lokaal niveau kunnen worden aangepakt en opgeschaald, waarbij positieve ontwikkelingen ontstaan wanneer de verschillende initiatieven het beste met en van elkaar leren en leiden tot nieuwe handelingsperspectieven.

Het geheel van het beeldmerk – de Wereldbol, het oneindigheidsymbool en de naam LeAD GLocal – maakt integraal zichtbaar waar mijn onderneming oog voor heeft en waarde aan hecht.

De wereldbol symboliseert de wereldwijde ecologie; de wijze waarop organismen, dieren, planten en mensen zich verhouden tot hun omgeving. Hiermee komt tot uiting dat wij als mensen goud in handen hebben, mits wij als wereldburgers meer vanuit globaal perspectief – rekening houdend met deze verhoudingen – denken, onderzoeken, leren, samenwerken en kunnen ontwikkelen.

Het oneindigheidsymbool staat voor continuïteit van verandering van alles waar wij in het universum, de ecologie en wereld om ons heen toe dienen te verhouden. Het is deze continuïteit en fluïditeit der dingen die ons voortdurend uitdaagt. Als mensheid worden wij uitgedaagd onze ego los te laten en onszelf dienstbaarder op te stellen. Dit vraagt een persoonlijke en culturele transitie en transformatie van ego-denken naar eco-leren in het symbioceen; een tijdperk waarin de mens, de natuur en technologie in balans samenleven en profiteren van elkaars bestaan.

De positionering van de wereldbol ten opzichte van het oneindigheidslogo is gekozen vanuit de wiskundige logica van het grondtal (x = de wereld) en haar exponent (n = ♾️), xn. Onze wereld heeft te maken met exponentiële (derde orde) ontwikkelingen en kan uitgedrukt worden in de formule: xn. Het is dan ook gepast om hier exponentiële logica op toe te passen, zodat onze wereld een exponentiële groei binnen ecologische grenzen kan doormaken wanneer wil en kracht bij elkaar worden gebracht.